Projekty EÚ

4 MW elektráreň na biomasu v areáli VSS Košice